با وارفارین (داروی ضد انعقاد خون) بیشتر آشنا شوید

با وارفارین (داروی ضد انعقاد خون) بیشتر آشنا شوید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
با وارفارین (داروی ضد انعقاد خون) بیشتر آشنا شوید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
با وارفارین (داروی ضد انعقاد خون) بیشتر آشنا شوید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
وارفارین (داروی ضد انعقاد خون)

وافارین یک داروی ضد انعقاد خون می باشد که گاهی آن را رقیق کننده خون هم می نامند و مانع از لخته شدن خون شما می شود. وارفارین کمک می­کند که خون شما راحت تر جریان داشته باشد.

مردم به دلایل پزشکی زیادی از وارفارین استفاده می­کنند:
 • در برخی از ضربان های غیر طبیعی قلبی
 • وجود دریچه مصنوعی قلب
 • پس از سکته قلبی
 • آمبولی ریه ( وجود لخته خون در ریه)
 • درمان DVT (وجود لخته خون در سیاهرگ های پا) و پیشگیری از آن
چه چیزی وارفارین را از سایر دارو ها متمایز می­سازد؟
 • برای تعیین میزان اثر، نیاز به انجام آزمایش خون دارد.
 • براساس جواب آزمایش نیاز به تغییر متناوب میزان مصرف دارد.
 • خطر بالای ایجاد خونریزی دارد. ( اگر تحت کنترل پزشک نباشد)
 • به آزمایشگاه، بیمارستان و پزشک وابستگی ایجاد می کند.
آزمایش خون INR چیست؟

INR در حقیقت نشان دهنده ي آن است که خون شما چه مدت طول می کشد تا لخته شود. درافراد عادي میزان آن حدود یک است. عدد بالاتر نشـان دهنـده ي مـدت زمـان بیشتر براي لخته شدن خون است. پزشـک بسـته بـه علـت تجـویز وارفـارین، میـزان مناسب INR را براي شما تعیین می کند.در اکثر موارد میزان مناسب بین 3-2 اسـت .عدد بالاتر، احتمال خونریزي و عدد پایین تر احتمال ایجاد لخته رابیشتر می کند.

فواصل انجام آزمایش PT و INR چه میزان است؟

در اوایل شروع مصرف وارفارین، فاصله زمانی آزمایش ها نزدیک تر اسـت ولـی به محض اینکه میزان PT و INR در محدوده مناسب قرار گرفـت و مقـدار مناسـب دارو تعیین شد، کمتر به تکرار آزمایش خون نیاز خواهد بود. معمولا هر4-1 هفته، نیاز بـه انجام آزمایش PTوINR  می باشد.

چه نکاتی را براي استفاده ي ایمن از داروي وارفارین رعایت نمایم؟
 • به یاد داشـته باشـید ایـن دارو را بـه شمشیر دولبه تشـبیه کـرده انـد کـه عدم مصرف یا مصـرف ناکـافی آن می تواند باعـث ایجـاد لختـه و بـروز مشـکلات خطرنـاك شـود و مصـرف بــیش از حــد آن نیــز ممکــن اســت موجــب بــروز خــونریزي شــدید و عـــوارض غیرقابـــل برگشـــت، مانند سکته مغزي شـود، بنابراین دقـت در نحوه مصرف بسیار اهمیت دارد.
 • ترجیحا دارو را از یک برند( مارك) انتخاب کنید.
 • آن را با معده خالی و یک لیوان آب مصرف کنید تا جذب بهتري داشته باشد.
 • هر گز نوبـت مصـرف دارو را جـا نیندازیـد و اگـر یـک نوبـت را فرامـوش کردید به محض یادآوري آن را مصرف کنید.(هرگز در یک نوبـت دارو را به میزان 2 برابر مصرف نکنید)
 • سعی کنید از جعبه داروي روزانه استفاده کنید تـا داروي خـود را بطـور مرتـب مصرف کنید.
 • بهتر است بین خـوردن قـرص وارفـارین و مصـرف میـوه (میـوه هـاي سـبز رنگ)و سبزیجات چند ساعتی فاصله بیندازید (مثلاً 8-6 ساعت).
 • قرص را دور از نور،گرما و رطوبت ودور ازدسترس اطفال نگهداري کنید.
 • سعی کنیدبراي آزمایشPT و INR بـه آزمایشـگاه معتبـر مراجعـه نمـوده، واز تغییر بی مورد محل آزمایش خودداري کنید.
 • هرگز بدون هماهنگی با پزشک معالج مقدار وارفارین مصرفی را تغییر ندهید.
 • در صورت تصمیم براي انجام سایر خدمات پزشکی مانند(دندانپزشـکی یـا جراحی و…)مصرف وارفارین را حتماً اطلاع دهید.
 • بهتر است یک کارت هشداردهنده پزشکی مبنـی بـر اسـتفاده از وارفـارین همراه داشته باشید.
 • تمدید نسخه تهیه قرص وارفارین با نظر پزشک معالج باشد.
 • سابقه خونریزي معده، مقعد و … را حتما به پزشک معالج اطلاع دهید.
در داخل و خارج از منزل چه نکاتی را رعایت نمایم؟
 • بجـاي اســتفاده از تیــغ بــراي اصـلاح،از ریــش تراش برقی استفاده کنید.
 • از مسواك نرم استفاده کنید.
 • از خلال دندان استفاده نکنید.
 • در منـزل از جـوراب و کفـش راحتـی اسـتفاده کنید
 • در هنگام گرفتن ناخن مراقب باشید
 • از دســتکاري جوش،زگیــل و خــال خــودداري کنید.
 • در هنگام کار با ابزار تیز و برنده دقت بیشتري داشــته باشــید و از دســتکش محــافظ اســتفاده کنید.
 • از انجام ورزش هایی که ممکن است خطر صـدمه و خــونریزي داشــته باشــند (مثــل دوچرخــه سواري، وزنه برداري و …) خودداري کنید.
 • از تزریقات عضلانی خودداري کنید.
وارفارین و عوارض احتمالی:

احتمال خونریزي در مدت درمان با این دارو زیاد است. در صورت بروز علایم زیر پزشک خود را مطلع سازید یا به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید:

 • غش، استفراغ خونی، درد ونورم شکم، خلط یا بزاق خونی، اسهال، خارش پوست
 • سردرد شدید و مداوم، درد مفاصل و عضلات
 • خونریزی از بینی و لثه ها
 • ادرار خونی یا قهوه ای رنگ
 • مدفوع سیاه و حاوی رگه های قرمز روشن
 • وجود لکه های خونردگی در هر قسمت از بدن
 • زردی پوست یا چشم ها
 • بی حسی در هر قسمت از بدن
 • تورم گلو، صورت، دست یا پا
 • تب یا علائم مشابه سرماخوردگی
 • نعوظ دردناکی که 4 ساعت یا بیشتر طول کشیده است.
تغذیه و وارفارین:

مقدار ویتامین K موجود در رژیم غذایی در عملکرد قرص وارفـارین تأثیر می گذارد و باعث تغییر مقادیر INR می شود.منابع غـذایی کـه بیشترین میزان این ویتامین را دارنـد عمومـاً سـبزیجات بـا برگهـاي سبز تیره هستند.بنابراین شما مـی بایسـتی تعـادلی در مصـرف ایـن سبزیجات به وجود آورید. سعی کنید در هفته از میزان ثابتی از غذاي حاوي ویتامین K استفاده کنید یعنی این طور نباشـد کـه در یـک هفتـه از این سبزیجات به مقدار زیاد استفاده کنید و در هفتـه بعـد اصـلاً مصـرف نکنید.

سبزیجات سرشار از ویتامین K:

کلم- کلم بروکلی- اسفناج- کاسنی- شلغم- خردل- کاهو- کلم پیچ- گل کلم

سبزیجاتی که ویتامین K کمتري دارند:

حبوبات سبز،نخود فرنگی،هویج،سیب زمینی، کرفس، خیارپوست کنده ، ذرت، بادمجان،گوجه فرنگی،فلفل و کدوسبز

نکته:
 • ماست پروبیوتیک اثر قرص را کم می کند.
 • پوست خیار را نخورید (ویتامین K زیادي دارد)
 • نباید بیشتر از یک حبه سیر و یک پیاز متوسط در روز مصرف کنید.
 • زردچوبه، سیر و پیاز اثر قرص را زیاد می کنند.