مدیرعامل و مسئول فنی
انتصاب دکتر علیرضا میرشمسی

دکتر علیرضا میرشمسی

دکترای حرفه ای پزشکی
اعضای هیئت مدیره
گردهمایی چشم پزشکان در بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد

دکتر علی اکبر حجت

رئیس و عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید جلیل میرحسینی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

عضو هیئت مدیره

Board of Directors

جناب آقای محمدرضا حسن پور

عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

جناب آقای جلیل مازار اتابکی

عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی

متخصص قلب و عروق

عضو هیئت مدیره