مدیرعامل و مسئول فنی
انتصاب دکتر علیرضا میرشمسی

دکتر علیرضا میرشمسی

دکترای حرفه ای پزشکی
اعضای هیئت مدیره
گردهمایی چشم پزشکان در بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد

دکتر علی اکبر حجت

رئیس و عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید جلیل میرحسینی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

نائب رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره | بیمارستان سیدالشهداء یزد

جناب آقای دکتر احمد ترحمی بهابادی

عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

جناب آقای جلیل مازار اتابکی

عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی

متخصص قلب و عروق

عضو هیئت مدیره