مدیرعامل و مسئول فنی
انتصاب دکتر علیرضا میرشمسی

دکتر علیرضا میرشمسی

دکترای حرفه ای پزشکی
اعضای هیئت مدیره
گردهمایی چشم پزشکان در بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد

دکتر علی اکبر حجت

رئیس و عضو هیئت مدیره

دکتر سید جلیل میرحسینی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

نائب رئيس هیئت مدیره

جناب آقای دكتر احمد ترحمي بهابادي

عضو هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

جناب آقای جلیل مازار اتابکی

عضو هیئت مدیره

دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی

متخصص قلب و عروق

عضو هیئت مدیره