تکمیل نمودن فرم استخدام

استخدام نیرو در بیمارستان سیدالشهداء یزد

استخدام چند ردیف شغلی برای بیمارستان سیدالشهدا
استخدام نیرو در بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بیمارستان سیدالشهداء یزد در راستای تکمیل کادر خود از واجدین الشرایط زیر دعوت به همکاری می نماید .

نیرو آقا با مدرک مهندسی کامپیوتربرای عنوان شغلی کارشناس IT 

نیرو آقا  با مدرک لیسانس برای عنوان شغلی متصدی داروخانه

نیروآقا و خانم با مدرک کارشناسی فیزیوتراپی برای عنوان شغلی کارشناس فیزیوتراپ 

متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به واحد کارگزینی بیمارستان سیدالشهدا فرم مربوطه را  تکمیل نمایند .