در هنگام عمل کورتاژ چه اتفاقی می افتد؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

در هنگام عمل کورتاژ چه اتفاقی می افتد؟

کورتاژ کورتاژ (D&C) یک عمل جراحی کوتاه است که در آن دهانه رحم گشاد می شود و یک وسیله خاص برای تراشیدن پوشش رحم استفاده می شود. دانستن آنچه قبل، در طی و پس از…
فهرست