از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی چه می دانید ؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی چه می دانید ؟

كوله سيستيت و كوله سيستكتومی كوله سيستيت التهاب حاد يا مزمن كيـسه صفرا است كه بيـشتر بـه علـت سـنگ هاي صفراوي ايجاد مي شود. التهاب كيسه صفرا اغلب با درد ناحيـه راسـت و بـالاي شـكم…
عمل تیروئیدکتومی در چه زمانی انجام می گیرد؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

عمل تیروئیدکتومی در چه زمانی انجام می گیرد؟

تیروئیدکتومی تیروئید غده ي پروانه اي شکل در قسمت پایین گردن است که مسوول تولید هورمونهاي کنترل کننده  سوخت و ساز بدن و تنظیم ضربان قلب براي سرعت سوزاندن کالري است.  سرطان تیروئید، بزرگ شدن…