سندروم تونل کارپال (CTS) چیست ؟ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

سندروم تونل کارپال (CTS) چیست ؟

سندروم تونل کارپال (CTS) سندروم تونل کارپال  (carpal tunnel syndrome) یا به اختصار CTS یکی از شایع‌ترین انواع نوروپاتی، به دام افتادن عصب می‌باشد که در اثر فشردگی و یا گیر افتادن عصب میانی در…
فهرست