آشنایی با بیماری دیابت

آشنایی با بیماری دیابت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

زمانی که بدن یک شخص نتواند به اندازه‌ی کافی انسولین تولید کند یا انسولین تولید شده را درست استفاده کند، آن شخص به دیابت مبتلا خواهد شد. در کشور ما بالغ بر ۵ میلیون بیمار دیابتی وجود دارد که نیمی از این بیماران، از بیماری خودآگاه نیستند و به علت عدم تشخیص به موقع، دچار عوارض خطرناک ناشی از بیماری می‌شوند.

در این ویدئو آقای مصیب دهقانی زاده سرپرستار بخش داخلی قلب بیمارستان درباره این بیماری، انواع دیابت، راه های کنترل آن و تغذیه مناسب برای بیماران دیابتی صحبت می کند.