معاون سازمان بیمه سلامت:

۴۱ هزار نفر از خدمات درمان اعتیاد استفاده کردند

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت با اشاره به بیمه درمان اعتیاد گفت: بیش از ۴۱ هزار نفر از خدمات درمان اعتیاد استفاده کردند.
۴۱ هزار نفر از خدمات درمان اعتیاد استفاده کردند | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد الهامی بیان داشت: در ۶ ماه ابتدایی سال، بالغ بر ۱۸۰ هزار خدمت سرپایی درمان اعتیاد به صورت بیمه‌ای ارائه شده است؛ به عبارت دیگر هر مراجعه کننده واجد شرایط دریافت خدمات به طور متوسط حدود ۴ الی ۵ خدمت دریافت نموده است. سازمان بیمه سلامت این خدمات را برای کلیه افراد دارای بیمه پایه، اعم از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و یا سایر سازمانهای بیمه گر پایه، پوشش می‌دهد.

الهامی همچنین درباره تعداد مراکز سرپایی درمان اعتیاد دارای قرار داد با بیمه سلامت توضیح داد: هم اکنون حدود ۴۷۰ مرکز درمان اعتیاد با سازمان بیمه سلامت در بخش‌های خصوصی و دولتی، طرف قرارداد می‌باشند.

او با اشاره به تاریخچه پوشش بیمه خدمات درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سلامت گفت: «از چندین سال پیش پوشش خدمات سرپایی درمان اعتیاد از سوی سازمان بیمه سلامت برقرار گردیده است البته به استثنای سال ۱۳۹۸ که اعتبارات مربوطه برای سازمان لحاظ نگردید، لیکن از سال ۹۹ مجدداً این پوشش برقرار شده است که کماکان نیز ادامه دارد.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره موانع برخی از مراکز خصوصی در عقد قرارداد بیمه افزود: «سازمان بیمه سلامت با هماهنگی کمیته‌های نظارت استانی و در سقف اعتبارات ابلاغی نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز ارائه دهنده در بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام می‌کنند و در این رابطه عواملی نظیر میزان نیاز، تعداد مراکز داوطلب و همچنین پراکندگی جغرافیایی مراکز متقاضی تأثیرگذار می‌باشد. اگر نتیجه درخواست عقد قرار داد اعلام نشده باشد، این مراکز می‌توانند از طریق ادارات کل استانی بیمه سلامت یا کمیته‌های نظارت استانی موارد را پیگیری نمایند.

او در پاسخ به اینکه چرا اولویت عقد قرارداد با مراکز دولتی بوده پاسخ داد: «ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها عمدتاً برای عقد قرارداد سیاست‌های انقباضی نداشته‌اند اما از آنجایی که بیمه شدگان در مراکز دولتی با تعرفه پایین‌تری خدمات مورد نیاز را دریافت می‌نمایند لذا، در شرایط مساوی اولویت عقد قرارداد با این مراکز می‌باشد ولی با این حال عقد قرارداد با مراکز خصوصی هم منعی ندارد و در حال حاضر تعداد مراکز خصوصی طرف قرارداد در درمان اعتیاد حدوداً دو برابر مراکز دولتی است.

الهامی در ادامه با اشاره به اینکه برابر ضوابط ابلاغی، سازمان بیمه سلامت، درمان سرپایی اعتیاد را پوشش می‌دهد، توضیح داد: «این پوشش شامل ۹ کد خدمتی و داروهای مرتبط به آن کدها می‌باشد که شامل درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با تنتور اوپیوم با و بدون روان‌درمانی، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، سم زدایی با بوپرنورفین، سم زدایی با کلونیدین، درمان نگهدارنده با نالتروکسون، مداخلات روانشناختی فردی و گروهی می‌باشد.

او در پاسخ به اینکه هزینه هر دوره از این خدمات تا چند بار پرداخت خواهد شد گفت: دوره درمان برخی از این کدها یک ماهه، و برخی دیگر کمتر از یک ماه است و نوع و دفعات تکرار آن بر اساس تجویز پزشک معالج و در چارچوب استانداردهای درمان تعیین می‌گردد.

وی همچنین تاکید کرد: به استثنای درمان نگهدارنده با متادون که تعرفه آن با احتساب هزینه دارو تعیین شده است، در سایر خدمات هزینه دارو به صورت جداگانه محاسبه و مشمول پرداخت بیمه‌ای می‌باشد. به گفته معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، سهم پرداختی سازمان به استناد مصوبات هیأت محترم وزیران، معادل ۷۰ درصد از تعرفه بخش دولتی است.

او در خصوص روند پرداخت مطالبات مراکز افزود: «اسنادی که در سامانه ثبت می‌شوند، پس از طی فرایند رسیدگی توسط ادارات کل، جهت پرداخت به امور مالی ارسال می‌گردند و با عنایت به تأمین اعتبار لازم، دلیلی برای تأخیر در پرداخت وجود ندارد.