هفته جهانی آگاهی نسبت به آنتی بیوتیک

هفته جهانی آگاهی نسبت به آنتی بیوتیک | بیمارستان سیدالشهداء یزد

هفته جهانی آگاهی نسبت به آنتی بیوتیک | بیمارستان سیدالشهداء یزددوازدهم تا هجدهم نوامبر با هدف افزایش آگاهی از میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک و تشویق برای اتخاذ بهترین شیوه مقابله با این معضل، هفته جهانی آگاهی از آنتی بیوتیک نامیده شده است. از زمان کشف آنتی بیوتیک،‌ این داروها نقش سنگ بنای پزشکی مدرن را ایفا کرده‌اند. با این حال استفاده نابجا و مستمر از این منبع دارویی در انسان و حیوان،‌ باعث ظهور معضلی به نام مقاومت در برابر آنتی بیوتیک شده است. مقاومت ضد میکروبی به مقاومت یک میکرو ارگانیسم (شامل باکتری، قارچ، ویروس و انگل) در برابر داروهای ضد میکروبی، برای درمان عفونت ناشی از آن گفته می‌شود. زمانی که این میکرو ارگانیسم‌ها نسبت به داروهای ضد باکتری، ضد قارچ و ضد ویروس مقاوم شوند، داروهای استاندارد بی اثر می‌شوند، عفونت در بدن باقی می ماند و به راحتی منتقل می‌شود.