ماجرای تامین واکسن و سرم های درمانی/واکنش وزیر بهداشت

تهیه واکسن های مورد نیاز برای کنترل بیماری ها و همچنین سرم های درمانی، یکی از وظایف سازمان غذا و دارو است. اما، گفته می شود شائبه هایی در این مسیر وجود دارد.
ماجرای تامین واکسن و سرم های درمانی/واکنش وزیر بهداشت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از وظایف سازمان غذا و دارو، تهیه نیازهای دارویی کشور از طریق اعلام معاونت‌های وزارت بهداشت است. به طوری که این نیازها در زمینه تأمین واکسن‌ها و سرم‌های درمانی، از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود و این سازمان با برگزاری مناقصه، این نیازها را تأمین می‌کند.

واکسن‌های بیماری‌هایی همچون کزاز، دیفتری، فلج اطفال، سرخک و…، و سرم‌های درمانی برای هاری، عقرب گزیدگی و…، از جمله نیازهای معاونت بهداشت وزارت بهداشت است که از طریق سازمان غذا و دارو تهیه و تأمین می‌شود.

گفته می‌شود با توجه به میزان نیاز معاونت بهداشت و پس از بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، حجم واکسن‌ها و سرم‌های درمانی مورد نیاز به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود. اما، شنیده شده که در چند سال اخیر، سازمان غذا و دارو آن طور که باید و شاید نتوانسته به نیازهای واکسنی و سرم‌های درمانی پاسخ بدهد.

روز گذشته این موضوع در اولین نشست خبری وزیر بهداشت، بازگو شد.

واکنش بهرام عین اللهی به این موضوع، اینگونه بود که اگر چنین بوده است، در دوره جدید مدیریت سازمان غذا و دارو، تکرار نخواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به شائبه‌هایی که در زمینه تأمین واکسن وجود دارد، از تحقیق و تفحص نهادهای مربوطه از سازمان غذا و دارو خبر داد و عنوان داشت: تحقیق و تفحص در حال انجام است و در دوره جدید سیاست ما را خواهید دید.

وی ادامه داد: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و دارو را با نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، به زودی به مردم معرفی خواهند شد.

البته پاسخ وزیر به صورت کلی بود ولی آنچه مسلم است، وقتی می‌گوید سیاست ما را در دوره جدید مدیریت سازمان غذا و دارو خواهید دید، یعنی اینکه با سیاست‌های قبلی موافق نبوده است‌.