عکس: منتخبی از برگزاری مراسم و همایش های مختلف در بیمارستان سیدالشهداء یزد

عکس: منتخبی از برگزاری مراسم و همایش های مختلف در بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

منتخبی از برگزاری مراسم و همایش های گوناگون در طی چندین سال اخیر و در مناسبت های مختلف در بیمارستان سیدالشهداء یزد :