روز پیشگیری از خودکشی

روز پیشگیری از خودکشی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی پیشگیری از خودکشی نخستین بار در سال ۲۰۰۳ برگزار شد. مراسم این روز توسط انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی (IASP) با همکاری فدراسیون جهانی سلامت روان (WFMH) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برگزار می‌شود و کمپین‌های بشردوستانه نیز برنامه‌های ویژه برای این روز انجام می‌دهند. در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌نامه پیشگیری از خودکشی توسط سازمان ملل متحد منتشر شد که بسیاری از کشورها از آن پیروی می‌کنند. هدف اصلی از نام‌گذاری این روز افزایش آگاهی عمومی در مورد خودکشی و بیماری‌های ذهنی مرتبط با آن، پیشگیری از خودکشی در جهان، پرداختن رسانه‌ها به خودکشی، شناسایی نشانه‌های خودکشی و معرفی راه‌حل‌های پیشگیری از آن است تا بتوان میزان خودکشی را تا حد زیادی پایین آورد. دهم سپتامبر ( 19 شهریور ) روز جهانی پیشگیری از خود کشی است.روز پیشگیری از خودکشی | بیمارستان سیدالشهداء یزد