روز ملی روان‌شناس و مشاور

روز ملی روان‌شناس و مشاور
روز ملی روان‌شناس و مشاور
روز ملی روان‌شناس و مشاور

روز ۹ اردیبهشت از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به‌عنوان روز ملی روان‌شناس و مشاور شناخته می‌شود.

اصطلاح روان‌شناسی (سایکولوژی)، ریشه‌ای یونانی دارد و از دو کلمه “psyche” به معنی روح یا ذهن و “logos” به معنی شناخت یا مطالعه تشکیل شده است. تاریخ روان‌شناسی به یونان باستان بازمی‌گردد. همچنین شواهدی بر مطالعه این دانش توسط مصری‌های باستان وجود دارد.

روان‌شناسی علمی است که در آن درباره حالات روانی و رفتار آدمی تحقیق و بررسی می‌شود. روان‌شناسی به رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. منظور از «رفتار»، همه حرکات، اعمال و رفتار قابل‌مشاهده مستقیم و غیرمستقیم است، و منظور از «فرایندهای روانی»، چیزهایی همچون: احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش و حافظه… است.