روز جهانی ریه

روز جهانی ریه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی ریه | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی ریه در 25 سپتامبر گرامی داشته می شود. از این روز به عنوان فرصتی برای ارتقاء سلامت ریه در سطح جهانی استفاده می شود. بیماریهای مزمن تنفسی بر راههای هوایی و سایر ساختارهای ریه تأثیر می گذارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، 235 میلیون نفر از آسم رنج می برند که نوعی بیماری تنفسی است و در بین کودکان شایع است. این روز، یک روز برای حمایت و اقدام برای سلامت ریه و فرصتی برای اتحاد و ارتقای سلامت بهتر ریه در سطح جهانی است.