روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده

روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده
روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده

۱۱ جولای برابر با بیستم تیرماه هرسال به‌عنوان روز جهانی جمعیت شناخته می‌شود و هدف از تعیین آن در تقویم جهانی، توجه به سیر رشد جمعیت، کیفیت رشد آن و ابعاد مختلف جمعیتی در سطح جهان است. این تاریخ یادآور یازدهم جولای ۱۹۸۷ است که در آن جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد نفر گذشت. حدود ۴۰ سال پیش بود که سازمان ملل متحد برای نخستین‌بار برنامه مدونی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارائه کرد. با وجود تمام پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، همچنان بیش از نیم‌میلیون زن در سراسر جهان در هنگام تولد کودکان خود می‌میرند و ایدز، مشکلات ناشی از بارداری ناخواسته و سقط جنین در شرایط غیربهداشتی، جان بسیاری از زنان در کشورهای درحال‌توسعه را تهدید می‌کند. روز جهانی جمعیت باهدف افزایش آگاهی مردم درباره مسائل مختلف جمعیت از جمله اهمیت تنظیم خانواده، برابری جنسیتی، فقر، سلامت مادران و حقوق بشر ایجاد شد.