روز جهانی آمادگی برای مبارزه با اپیدمی

مبارزه با اپیدمی
مبارزه با اپیدمیروز جهانی آمادگی برای مبارزه با اپیدمی

سازمان ملل متحد، به علت پاندمی کروناویروس، روز 27 دسامبر را به عنوان “روز جهانی آمادگی برای مبارزه با اپیدمی” اعلام کرد. مجمع عمومی سازمان ملل قطنامه‌ای که به لزوم آمادگی برای مبارزه با هرگونه پاندمی احتمالی در آینده جلب دقت می‌کند را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، 27 دسامبر به عنوان “روز جهانی آمادگی برای مبارزه با اپیدمی” اعلام شد. ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان چین ظاهر شد، سپس به سرعت در تمام جهان گسترش یافت و جان میلیون ها انسان را گرفت.