روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعیروز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

۵ دی ماه به مناسبت سالگرد وقوع زلزله بم و با هدف آگاهی رسانی عمومی در سطح جامعه به نام «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامگذاری شده است. وقوع زلزله‌ ویرانگر بم سبب شد تا پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با توجه به ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی در برابر این بلای طبیعی، پیشنهاد کند تا پنجم دی سالروز این رخداد به عنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شود تا فرصتی برای آگاه ساختن عمومی و گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان این فاجعه تلخ باشد. آگاهی افراد از پدیده های زلزله و میزان خطر زلزله محل زندگی خود، برنامه ریزیهای صحیح ایمنی بطور گروهی و در اقشار مختلف جامعه، و بالاخره آمادگی فردی برای انجام اقدامات ضروری عکس العمل مناسب هنگام وقوع زلزله میزان آسیب ها را تا حد زیادی کاهش می دهد.