روز آگاهی از لنفوم

روز آگاهی از لنفوم | بیمارستان سیدالشهداء یزد

پانزدهم سپتامبر (24 شهریور ماه) به عنوان روز جهانی آگاهی از لنفوم نام گذاری شده است. لنفوم که به عنوان سرطان غدد لنفاوی هم شناخته می شود، نوعی سرطان است که سلول های سیستم ایمنی بدن یا لنفوسیت ها را درگیر می کند. سرطان لنفوم، گروهی از سرطان است که بر سلول هایی تاثیر می گذارد که در سیستم ایمنی بدن نقش دارند و به طور عمده سلول های دخیل در سیستم لنفاوی بدن را در بر می گیرد.روز آگاهی از لنفوم | بیمارستان سیدالشهداء یزد