روز آگاهی از اوردوز

روز آگاهی از اوردوز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مصرف داروها و مواد مخدر دارای نوعی دوز مصرفی ایمن و بی‌خطر است که در صورت استفاده بیش از حد باعث بیش‌مصرفی (اوردوز) می‌شود. افزایش مشکل مصرف مواد مخدر در جهان با آسیب‌های بسیاری برای فرد مصرف‌کننده و خانواده او همراه بوده که یکی از آن‌ها بیش‌مصرفی یا اوردوز است. 31 آگوست برابر با 9 شهریور ماه به عنوان روز جهانی آگاهی از اوردوز نام گذاری شده است.

روز آگاهی از اوردوز | بیمارستان سیدالشهداء یزد