دکتر پریسا اخوان طباطبائی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر پریسا اخوان طباطبائی

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر پریسا اخوان طباطبائی

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 87926
  • فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
  • تخصص بیماری‌های داخلی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی 
  • دارای بورد فوق تخصصی