دکتر ناصرعلی میرحسینی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ناصرعلی میرحسینی

متخصص کودکان
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ناصرعلی میرحسینی

متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

  • شماره نظام پزشکی: 50302
  • فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ( اندوکرینولوژی کودکان ) سال 1390
  • متخصص بیماری های کودکان از سال 1381 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1374