دکتر ناصرحسین سرتیپ زاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر ناصرحسین سرتیپ زاده

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر ناصرحسین سرتیپ زاده

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 43834
  • فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق در سال 1390
  • متخصص داخلی در سال 1379
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1373
  • استادیار دانشگاه
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد