دکتر منصور رفیعی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر منصور رفیعی

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر منصور رفیعی

متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 10923
  • فوق تخصص بیماری‌های قلب وعروق در سال 1363 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • متخصص بیماری های داخلی در سال 1359 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1351 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • هیئت علمی دانشگاه شهید صدوقی یزد
  • استاد دانشگاه شهید صدوقی یزد