دکتر مسعود رحمانیان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر مسعود رحمانیان

متخصص داخلی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مسعود رحمانیان

متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 94959
  • فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) از سال 1391
  • متخصص بیماری های داخلی از سال 1388
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1382
  • استادیار دانشگاه