دکتر مرتضی مناقب | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر مرتضی مناقب

متخصص بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب

دکتر مرتضی مناقب

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

  • شماره نظام پزشکی : 46204
  • فلوشیپ بیهوشی قلب 1387
  • تخصص بیهوشی 1382
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1373