دکتر محمد عبدلی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمد عبدلی

متخصص چشم پزشکی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
11 الی 13
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
11 الی 13
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر محمد عبدلی

متخصص چشم ‌پزشکی

  • شماره نظام پزشکی: 18261
  • تخصص چشم پزشکی در سال 1364
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1358