دکتر محمدرضا نایب زاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدرضا نایب زاده

متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا نایب زاده

متخصص چشم‌ پزشکی 

  • شماره نظام پزشکی : 128779
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی