دکتر محمدرضا شجاع | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدرضا شجاع

متخصص چشم پزشکی
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

دکتر محمدرضا شجاع

متخصص چشم‌ پزشکی و فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

  • شماره نظام پزشکی : 15198
  • فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
  • تخصص چشم پزشکی
  • دارای پره بورد ( گواهینامه ) تخصصی