دکتر محمدتقی شاکری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر محمدتقی شاکری

متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدتقی شاکری

متخصص چشم‌ پزشکی 

  • شماره نظام پزشکی : 20040
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی