دکتر لطیفه السادات حق دوست | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر لطیفه السادات حق دوست

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

دکتر لطیفه السادات حق دوست

متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب ( نورولوژی )

  • شماره نظام پزشکی : 124496
  • تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب ( نورولوژی ) 1396
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1388