دکتر فرشید فروزنیا | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فرشید فروزنیا

متخصص کودکان

دکتر فرشید فروزنیا

متخصص بیماری های کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 60188
  • متخصص بیماری های کودکان از سال 1383
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1375

آقای دکتر فرشید فروزنیا دوره پزشکی عمومی و تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی یزد گذرانده اند.