دکتر فرشته قاسمی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فرشته قاسمی

دکترای دندان پزشکی

دکتر فرشته قاسمی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

شماره نظام پزشکی : 79806