دکتر فاطمه احسانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر فاطمه احسانی

متخصص جراحی عمومی

دکتر فاطمه احسانی

متخصص جراحی عمومی

  • شماره نظام پزشکی : 111908
  • تخصص جراحی عمومی از سال 1395
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1385