دکتر علی جلیلی

دکتر علی جلیلی

متخصص کودکان

دکتر علی جلیلی

متخصص بیماری‌های کودکان

  • شماره نظام پزشکی : 68777
  • متخصص بیماری های کودکان
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی