دکتر علی اکبر مربی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر علی اکبر مربی

متخصص بیهوشی

دکتر علی اکبر مربی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 78404
  • تخصص بیهوشی از سال 1388
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1378