دکتر عباس عربی علی آباد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر عباس عربی علی آباد

متخصص رادیولوژی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر عباس عربی علی آباد

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

  • شماره نظام پزشکی : 131878
  • تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی