دکتر عباس اندیشمند | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر عباس اندیشمند

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر عباس اندیشمند

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 31791
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان از سال 1391
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1373 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1369 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد