دکتر سید محمود صدر بافقی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید محمود صدر بافقی

متخصص بیماری های های قلب و عروق

دکتر سید محمود صدر بافقی

متخصص بیماری های قلب و عروق

  • شماره نظام پزشکی : 15298
  • متخصص بیماری های قلب و عروق در سال 1360 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1356 از دانشگاه علوم پزشکی تهران