دکتر سید مجدالدین میرزرگر | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سید مجدالدین میرزرگر

متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی
( اتولوژی و نورو اتولوژی ) و جراحی سر و گردن

دکتر سید مجدالدین میرزرگر

متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی ( اتولوژی و نورو اتولوژی ) و جراحی سر و گردن

  • شماره نظام پزشکی : 19480
  • متخصص گوش ، گلو ، حلق و بینی و جراحی سر و گردن از سال 1367
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1359