دکتر سیدمصطفی شیر یزدی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمصطفی شیر یزدی

متخصص جراحی عمومی

دکتر سیدمصطفی شیریزدی

متخصص جراحی عمومی

  • شماره نظام پزشکی : 30531
  • تخصص جراحی عمومی 1373
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1368
  • دارای بورد تخصصی