دکتر سیدمحمد میرغنی زاده بافقی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمحمد میرغنی زاده بافقی

متخصص جراحی عمومی

دکتر سیدمحمد میرغنی زاده بافقی

متخصص جراحی عمومی

  • شماره نظام پزشکی : 24932
  • تخصص جراحی عمومی از سال 1371
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1366