دکتر سیدمحمدعلی الحسنی المدرسی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمحمدعلی الحسنی المدرسی

متخصص بیهوشی

دکتر سیدمحمدعلی الحسنی المدرسی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 21693
  • تخصص بیهوشی از سال 1374
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1362