دکتر سیدرضا فاطمیون | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدرضا فاطمیون

متخصص داخلی

دکتر سیدرضا فاطمیون

متخصص بیماری‌های داخلی

  • شماره نظام پزشکی : 117670
  • تخصص بیماری‌های داخلی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی