دکتر سمانه عسکری زاده | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سمانه عسکری زاده

متخصص بیهوشی

دکتر سمانه عسکری زاده

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 131891
  • تخصص بیهوشی از سال 1394
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1388