دکتر رویا ایمانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر رویا ایمانی

متخصص چشم پزشکی

دکتر رویا ایمانی

متخصص چشم‌ پزشکی 

  • شماره نظام پزشکی : 47408
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی