دکتر حمیدرضا وارسته روان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حمیدرضا وارسته روان

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر حمیدرضا وارسته روان

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 64691
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان از سال 1384
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1382
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1376 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید رجایی