دکتر حسین نوق | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر حسین نوق

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر حسین نوق

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 35601
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان از سال 1384
  • متخصص بیماری های قلب و عروق از سال 1375
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1371