دکتر جلال فلاح تفتی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر جلال فلاح تفتی

متخصص چشم پزشکی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر جلال فلاح تفتی

متخصص چشم پزشکی

  • شماره نظام پزشکی: 22502
  • تخصص چشم پزشکی در سال 1371
  • دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1363