دکتر جلال دستمالچی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر جلال دستمالچی

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق

دکتر جلال دستمالچی

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق ( اینترونشنال کاردیولوژی ) بزرگسالان

  • شماره نظام پزشکی : 95071
  • فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1393
  • متخصص بیماری‌های قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1390
  • دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382          
  • استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • استادیار سابق اینترونشنال‌ کاردیولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی یزد