دکتر اعظم کریمی زارچی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر اعظم کریمی زارچی

متخصص بیهوشی

دکتر اعظم کریمی زارچی

متخصص بیهوشی

  • شماره نظام پزشکی : 126877
  • تخصص بیهوشی از سال 1393
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی از سال 1388